สถาบันสอนภาษาอังกฤษ
และวิชาการเอมฮาย

Aim-High

About Us

เกี่ยวกับเรา

สถาบันของเราเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง และได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครองมาโดยตลอด หลักสูตรภาษาอังกฤษของเราครอบคลุมทุกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เน้นความเข้าใจและการใช้งานจริง เพิ่มความมั่นใจให้ผู้เรียนในการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ บรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

สถาบันเรามีหลักสูตรให้เลือกหลากหลาย ทุกระดับชั้น ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้เรียน ครูของเรามีคุณภาพและประสบการณ์ จบการศึกษาด้านการสอนตรงสาขาวิชาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในไทยและต่างประเทศ ครูของเราใส่ใจผู้เรียนและจะประเมินผู้เรียนเป็นรายบุคคลในทุกคลาส เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงพัฒนาการของตนเอง รวมถึงจุดที่ยังต้องฝึกฝนเพิ่มเติม สถาบันของเราเน้นกิจกรรมในชั้นเรียนซึ่งออกแบบมาให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและได้ฝึกฝนทักษะตลอดทั้งคลาส รวมถึงจำนวนผู้เรียนในคลาสเป็นกลุ่มเล็กเพื่อให้ครูผู้สอนโฟกัสผู้เรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึง

สถาบันของเรายังให้บริการด้านต่างประเทศ อาทิเช่น เรียนต่อทุกระดับชั้น ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาในต่างประเทศ เรียนภาษาในต่างประเทศ เรียนsummer เรียนแลกเปลี่ยน ฝึกงานต่างประเทศ โครงการ Work&Travel โครงการออแพร์ ขอวีซ่าทุกประเภท ย้ายถิ่นฐาน ขอสัญชาติต่างประเทศ ขอพาสปอร์ต เปิดธุรกิจร้านค้า ซื้ออสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศ สถาบันของเรามีพาร์ทเนอร์ และเครือข่ายอยู่ทั่วทุกมุมโลก ทั้ง อังกฤษ ยุโรป อเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เราดูแลตั้งแต่เริ่มต้นจนได้ลงหลักปักฐานในต่างประเทศ

Our Courses

คอร์สเรียนที่เปิดสอน

คอร์สสำหรับเด็ก

คอร์ส Speaking & Phonetics

เน้นการพูดสนทนา การออกเสียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้อง และฝึกแยกแยะความแตกต่างของเสียงในภาษาอังกฤษ

คอร์สติวเพิ่มเกรด

เน้นเนื้อหาตามหลักสูตรของนักเรียนเพื่อเพิ่มเกรดในชั้นเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ ป.1 – มหาวิทยาลัย

คอร์สติวสอบเข้า ม.1 , ม.4

ห้อง GIFTED/ TEP/ GATE/ SMA/EP/MSEP

คอร์สสำหรับผู้ใหญ่

คอร์สภาษาอังกฤษพื้นฐาน

เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐาน หรือมีพื้นฐานเล็กน้อย เน้นเทคนิคเข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง

คอร์ส Speaking

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการต่อยอดทักษะด้านการฟังและพูด เน้นฝึกพูด การออกเสียงและสำเนียง

คอร์สภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน

เน้นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานของผู้เรียน ปรับการออกเสียงและสำเนียง ฝึกการพูดในที่ประชุม การสื่อสารทางโทรศัพท์ การเขียนรายงาน Email ทักษะ Presentation การเจรจาต่อรองเป็นภาษาอังกฤษ การเขียน Resume/CV การสัมภาษณ์งาน

คอร์สติวสอบ TOEIC, TOEFL, IELTS

เน้นเทคนิคการทำข้อสอบภายในเวลาที่กำหนด ฝึกฝนจากชุดข้อสอบเสมือนจริง

ทุกคอร์สสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแบบกลุ่มและเดี่ยว
สนใจติดต่อขอทดลองเรียนได้ฟรี 1 ชั่วโมง

Learning Atmosphere

บรรยากาศการเรียนการสอน

Contact Us

ติดต่อเรา